+48 883 555 647
icon +48 883 555 647 +48 883 555 647
winieta

Aktualności

icon

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Deer Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Twardej 64, 00-818 Warszawa;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: daneosobowe@deerdesign.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • po udzieleniu przez Panią/Pana zgody w celu uczestnictwa w webinarze ”Co zyskujesz decydując się na wykończenie mieszkania „pod klucz”?” organizowanym przez Deer Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • kontaktu w celach związanych z organizacją webinaru ”Co zyskujesz decydując się na wykończenie mieszkania „pod klucz”?” organizowanego przez Deer Design Sp. z o.o., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na realizacji zadań związanych z organizacją ww. webinaru;
  • po udzieleniu przez Panią/Pana zgody, w celu przedstawienia oferty usług świadczonych przez Administratora lub podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem danych osobowych bądź podmioty z nim współpracujące tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • wysyłania ankiet dotyczących badania Pani/Pana satysfakcji z jakości usług świadczonych przez Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na badaniu satysfakcji naszych klientów).

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem danych osobowych oraz współpracujące z Administratorem podmioty, w tym w szczególności ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jednakże w sytuacji, gdyby do takiego przekazywania doszło, Administrator zobowiązuje się do zapewnienia spełnienia warunków określonych w Rozdziale V RODO;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w webinarze ”Co zyskujesz decydując się na wykończenie mieszkania „pod klucz”?” organizowanym przez Deer Design Sp. z o.o.

post title